โรคหนองใน เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นเมื่อมีเซ็กส์โดยไม่ป้องกัน ต้นเหตุมาจากจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae เชื้อนี้สามารถพบได้ในน้ำอสุจิและสารคัดหลั่งในช่องคลอด จึงถ่ายทอดไปสู่อีกคนผ่านการมีเซ็กส์เป็นหลัก ในการถ่ายคลิปโป๊จะระวังกะนอย่างมาก และสามารถถ่ายทอดได้บ้างโดยการสัมผัสโดยตรง เช่น ทารกที่คลอดผ่านทางช่องคลอดของมารดาที่ติดเชื้อ ทำให้เกิดการติดเชื้อที่เยื่อบุตา